wtorek, 17 czerwca 2014

Czy kolana to właściwe miejsce dla twojego laptopa?


     Badania jakości nasienia przeprowadzone u mężczyzn przechowujących telefony komórkowe w kieszeni spodni wykazały spadek ruchliwości plemników w porównaniu do grupy kontrolnej. Negatywny wpływ promieniowania mikrofalowego na człowieka został już wcześniej udowodniony.
          Obecnie brak jest opracowań dotyczących wpływu laptopa na organizm człowieka. Niewątpliwie urządzenie to wytwarza pole elektromagnetyczne którego negatywny wpływ na żywe organizmy zależy między innymi od czasu ekspozycji i odległości od obiektu - i raczej nie o kolana nam chodzi.
          A więc Panowie - czyż naprawdę nie ma nic godniejszego naszych kolan niż laptop?